Tuesday, 02/06/2020 - 20:36|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Bình Long 2

Kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng Miền Nam 30/4 và hưởng ứng ngày sách Việt Nam lần thứ 6

Thực hiện chương trình công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học 2018 - 2019 của HĐĐ huyện Võ nhai, chương trình công tác đội và phong trào thiếu nhi của liên đội TH Bình Long II tổ chức kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng miền Nam 30/4 và hưởng ứng ngày sách Việt Nam lần thứ 6.

Thực hiện chương trình công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học 2018 - 2019 của HĐĐ huyện Võ nhai, chương trình công tác đội và phong trào thiếu nhi của liên đội TH Bình Long II tổ chức kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng miền Nam 30/4 và hưởng ứng ngày sách Việt Nam lần thứ 6

I.Văn nghệ chào mừng

 

II.Phát biểu khai mạc

Đ/c Hoàng Thị Lụa - Bí thư chi bộ, HT nhà trường phát biểu khai mạc 

 

III.Ôn lại truyền thống ngày giải phóng miền Nam 30/4

Cách đây 44 năm cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã giành thắng lợi hoàn toàn. Ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã đi vào lịch sử dân tộc như một mốc son chói lọi đưa đất nước ta bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta từ đây tập trung sức lực và trí tuệ hàn gắn vết thương chiến tranh xây dựng cuộc sống mới; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đ/c Lý Văn Giáp - Chủ tịch hội cựu chiến binh xã phát biểu ôn lại truyền thống ngày 30/4

 

 

 Chiến thắng ngày 30/4/1975 là thành quả vĩ đại trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội do Đảng ta và chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo; là trang sử hào hùng, chói lọi trên con đường dựng nước và giữ nước hàng ngàn năm lịch sử của dân tộc. Quân và dân ta đã đánh thắng kẻ thù lớn mạnh và hung hãn nhất của loài người tiến bộ; kết thúc oanh liệt cuộc chiến đấu 30 năm giành độc lập tự do, thống nhất cho Tổ quốc; chấm dứt ách thống trị hơn một thế kỷ của chủ nghĩa thực dân cũ và mới trên đất nước ta; là thắng lợi tiêu biểu của lực lượng cách mạng thế giới, góp phần thúc đẩy cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì mục tiêu độc lập dân tộc, hòa bình, dân chủ và tiến bộ xã hội; cổ vũ động viên các dân tộc đang tiến hành công cuộc giải phóng dân tộc, chống chủ nghĩa thực dân kiểu mới trên toàn thế giới.

Vào cuối năm 1974 – đầu năm 1975, nhận thấy tình hình so sánh lực lượng ở Miền Nam có sự thay đổi mau lẹ có lợi cho cách mạng, Bộ Chính trị Trung ương Đảng đã đề ra kế hoạch giải phóng hoàn toàn Miền Nam trong hai năm 1975 và 1976. Bộ Chính trị nhấn mạnh “cả năm 1975 là thời cơ” và chỉ rõ “nếu thời cơ đến vào đầu hoặc cuối năm 1975 thì lập tức giải phóng hoàn toàn Miền Nam trong năm 1975”. Bộ Chính trị cũng nhấn mạnh cần tranh thủ thời cơ đánh thắng nhanh để đỡ thiệt hại về người và của cho nhân dân, giữ gìn tốt cơ sở kinh tế, công trình văn hóa, giảm bớt sự tàn phá của chiến tranh. Sau chiến thắng của quân ta ở chiến dịch Tây Nguyên và chiến dịch Huế-Đà Nẵng, Bộ Chính trị đã nhận định: “thời cơ chiến lược đã đến, ta có điều kiện hoàn thành sớm quyết tâm giải phóng Miền Nam” và đã đưa ra quyết định: “phải tập trung nhanh nhất lực lượng, binh khí kỹ thuật và vật chất giải phóng Miền Nam trước mùa mưa”, đồng thời chiến dịch giải phóng Sài Gòn-Gia Định được Bộ Chính trị quyết định mang tên “chiến dịch Hồ Chí Minh”. Trước khi tấn công giải phóng Sài Gòn, quân ta đã tiến công Xuân Lộc và Phan Rang, đây là những căn cứ phòng thủ trọng yếu của địch để bảo vệ Sài Gòn từ phía đông.

Vào lúc 17 giờ ngày 26/4, quân ta đã nổ súng mở đầu chiến dịch, năm cánh quân của ta đã vượt qua tuyến phòng thủ của địch để tiến vào trung tâm Sài Gòn, đánh chiếm các cơ quan đầu não của chúng. 10 giờ 45 phút ngày 30/4, xe tăng và bộ binh của ta tiến vào Dinh Độc Lập, bắt toàn bộ Nội các của Sài Gòn, Dương Văn Minh vừa lên chức tổng thống ngày 28/4 đã phải tuyên bố đầu hàng quân ta không điều kiện. Đến 11 giờ 30 phút cùng ngày, lá cờ cách mạng tung bay trên Dinh Độc Lập, báo hiệu sự toàn thắng của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

Đại thắng mùa xuân 1975 đã chứng minh trí tuệ và tài thao lược của Đảng ta trong lãnh đạo và chỉ đạo chiến tranh cách mạng, cũng như chứng minh tinh thần quật khởi của người dân Việt Nam trong đấu tranh chống ngoại xâm. Chiến thắng đã chấm dứt ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc và chế độ phong kiến ở nước ta, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thống nhất đất nước, đồng thời mở ra một kỷ nguyên mới của dân tộc, cả nước cùng tiến lên CNXH. Thắng lợi này đã đi vào lịch sử nước ta và của thế giới, như một trang sử chói lọi ở những năm 70 của thế kỷ XX, mang tầm quốc tế, tầm thời đại sâu sắc.

Ngày nay, trong công cuộc đổi mới của đất nước, chúng ta mãi tự hào và biết ơn sự hy sinh to lớn của các anh hùng, các thế hệ cha ông ta đã chiến đấu anh dũng vì độc lập tự do và thống nhất Tổ quốc. Chúng ta càng tự hào, tin tưởng vào sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt tài tình của Đảng cộng sản Việt Nam, vào tinh thần quật cường bất khuất và trí thông minh, sáng tạo của dân tộc ta, của quân đội ta. Mỗi người dân Việt Nam nguyện tiếp tục phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần tự lực, tự cường, tinh thần đại đoàn kết toàn dân, quyết tâm vươn lên hoàn thành tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh theo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng đề ra.

IV. Tuyền truyền ý nghĩa ngày sách Việt Nam

Hoà trong không khí cả nước tổ chức ngày sách Việt Nam lần thứ 6, Hôm nay trường TH Bình Long II tổ chức hưởng ứng ngày sách Việt Nam năm 2019.

Đ/c Lê Việt Hưng - Phó bí thư chi bộ, PHT nhà trường tuyên truyền ngày sách Việt Nam

Như chúng ta đã biết,trong đời sống tinh thần của mỗi người, sách là sản phẩm văn hóa tinh thần, là kho tàng tri thức đóng vai trò rất quan trọng, là người thầy vĩ đại thắp sáng trong mỗi chúng ta nguồn tri thức vô tận. Dạy cho chúng ta cách sống, cách làm người, hướng tới những giá trị nhân văn cao cả. Có thể nói sách là những người bạn gần gũi chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn của mỗi người. Và đọc sách đã trở thành một nhu cầu cần thiết không thể thiếu của mỗi con người. Ở thời đại nào, con người cũng lấy việc học, và đọc sách là một trong những phương cách để hoàn thiện nhân cách con người, để tiến bộ trong cuộc sống cá nhân và đóng góp vào sự phát triển chung của xã hội. Cha ông ta đã coi việc đọc sách là một hành vi văn hóa cao đẹp. Từ đọc sách, sưu tầm sách, xây dựng tủ sách, thư viện là một phần của việc hình thành văn hóa đọc. Văn hóa đọc là một trong những nguồn năng lượng quan trọng thúc đẩy sự phát triển bền vững.Cổ nhân xưa khuyên rằng: “ Hãy tích cực đọc sách để mở mang tri thức, rèn luyện nhân cách”

Nhận thấy tầm quan trọng của văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức của nhân dân về ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc phát triển kiến thức, kỹ năng và phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người. Đây thật sự là niềm vui lớn cho những người yêu sách.

Ngày Sách Việt Nam là sự kiện văn hóa quan trọng đối với những người yêu sách và cả cộng đồng xã hội. Góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm bản sắc dân tộc. Là dịp để tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội. Tôn vinh người đọc và những người tham gia sưu tầm, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu giữ sách. Đồng thời, nó còn góp phần quan trọng trong việc nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc ở Việt Nam.

Việc lấy ngày 21/4 là ngày Sách Việt Nam có ý nghĩa rất quan trọng. Đây là thời điểm ra mắt cuốn sách đầu tiên của Việt Nam là cuốn “Đường Kách mệnh” của Chủ tịch Hồ Chí Minh – tác phẩm đầu tiên bằng tiếng Việt được in bởi những người thợ in Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh là một tác giả lớn, một Danh nhân văn hóa, các tác phẩm của Người có giá trị không chỉ đối với người dân Việt Nam mà còn được bạn bè quốc tế đón nhận. Việc chọn ngày Sách Việt Nam gắn với một tác phẩm nổi tiếng của Người sẽ có ý nghĩa văn hóa sâu sắc. Bên cạnh đó, tháng 4 còn là thời điểm diễn ra Ngày sách và Bản quyền Thế giới (23/4), nhằm tôn vinh văn hóa đọc, khuyến khích mọi người dân thế giới khám phá niềm yêu thích đọc sách. Việc tổ chức ngày Sách Việt Nam vào dịp này thể hiện sự hội nhập của văn hóa đọc Việt Nam với văn hóa nhân loại, sẽ hấp dẫn và lôi cuốn độc giả./.

Trên đây là sự ra đời và ý nghĩa của ngày Sách Việt Nam, nhằm tiếp tục xây dựng và phát triển phong trào đọc sách, hướng tới xây dựng một xã hội học tập, một nét đẹp văn hoá trong xã hội học tập.

Khẳng định giá trị, vị trí, tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội,đồng thời nâng cao trách nhiệm của các cấp và các tổ chức xã hội đối với việc xây dựng và phát triển văn hoá đọc trong mọi tầng lớp xã hội. Chúng ta là một đơn vị giáo dục chúng ta hãy hưởng ứng tích cực để đẩy mạnh phong trào học tập.

Một lần nữa tôi mong muốn quý bạn đọc hãy đến thư viện Trường TH Quảng Trường để đọc sách hàng ngày, hàng giờ và hàng tuần theo lịch đọc của các khối lớp, hiện nay ở thư viện của nhà trường có rất nhiều các loại sách mới kính mời cấc thầy cô giáo và các em đến  đọc và tham khảo.Và cuối cùng tôi mong các đồng chí cán bộ giáo viên và các em học sinh hãy hưởng ứng và thực hiện “ Ngày sách Việt Nam” bằng hành động cụ thể như: quyên góp SGK, STK, STN,… cũ để ủng hộ cho các trường học vùng sâu, vùng xa và các vùng miền núi còn gặp nhiều khó khăn, đồng thời tích cực tham gia hưởng ứng cuộc thi “kể chuyện theo sách”của nhà trường.

V. Tổ chức các hoạt động cho học sinh tham gia

     1.Phần thi " Rung chuông vàng ".

     - Các thí sinh tham gia phần thi sẽ ngồi vào sàn thi đấu, dùng bảng con để viết đáp án trả lời các câu hỏi trắc nghiệm của Ban tổ chức. Các câu hỏi có nội dung về Đảng, Bác Hồ, kiến thức về ngày giải phóng Miền Nam 30/4.

  2. Trò chơi " Hái hoa dân chủ "

    - Các em học sinh sẽ lên hái cho mình 1 bông hoa đẹp nhất và trả lời câu hỏi trong bông hoa đó của Ban tổ chức. Nội dung các câu hỏi về sách thiếu nhi....

    - Hái hoa dân chủ luôn được diễn ra để tạo ra sân chơi thú vị, giúp các em học sinh giao lưu với nhau, tăng sự hiểu biết về sách, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách; tôn vinh giá trị của sách , xây dựng văn hóa đọc, đồng thời tôn vinh những cá nhân và tập thể tham gia vào quá trình sưu tầm, nghiên cứu, sáng tác, xuất bản, phát hành, lưu giữ và quảng bá sách.

  3. Trò chơi " Ai chậm nhất "

    - Các em học sinh tham gia trò chơi sẽ dùng xe đạp để đi từ điểm xuất phát đến đích, nếu em nào chống chân hoặc đi ra khỏi làn đường của mình thì sẽ phạm quy. Em nào có thời gian đi đến đích chậm nhất thì sẽ chiến thắng.

  4. Thi đấu " Bóng chuyền hơi "

  - Thi đấu giữa trường chính và điểm trường. Mỗi đội chọn ra 5 em, 3 nam, 2 nữ để thi đấu. Đội nào thắng 2/3 séc thì đội đó thắng

 

 

VI. Tổng kết

  - Ngày lễ mang đến nhiều điều bổ ích cho các em học sinh, tăng sự hiểu biết về sách, về ngày 30/4, về Đảng, Bác Hồ, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách; tôn vinh giá trị của sách , xây dựng văn hóa đọc, đồng thời tôn vinh những cá nhân và tập thể tham gia vào quá trình sưu tầm, nghiên cứu, sáng tác, xuất bản, phát hành, lưu giữ và quảng bá sách.

 Chúc ngày lễ thành công tốt đẹp, chúc các em học sinh chăm ngoan học giỏi.

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 1
Tháng 06 : 2
Năm 2020 : 1.526